Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1408036809
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Tiền Giang
Đã xử lý
1408046813
S101099688 - trần hải
Đầm bầu công sở " Sắc màu ngày mới "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1408056823
S101085483 - Tran Nguyen Ho Chieu
Đầm công sở Bà bầu Thanh lịch
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1408066835
Chị Đoàn Thị Thoa
Đầm công sở Bà bầu Thanh lịch
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1408076838
Bùi Thị Kiều
Chân váy công sở " Tóc dài ơi "
Hoà Bình
Chờ xử lý
1408126860
Chị Nguyễn thị kim Hồng
Đầm công sở Venetia mùa thu
Bạc Liêu
Đã gửi hàng
1408136862
S101165167 - Thai Thi Hoa
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1408166877
S101190773 - Nguyễn Quốc Dũng
Đầm bầu công sở " Phố hè "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1408186880
S101203486 - tran thi minh trang
Đầm bầu công sở " Mùa hạ cuối "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1408196884
Chị ho thi hanh chi
Đầm công sở Hàn Quốc " Viên Đá Nhỏ"
Nghệ An
Đã xử lý