Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1411037191
S110337401 - Luu Hue
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa hoa Hướng Dương"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1411047197
Trịnh Thị Hiếu
Đầm công sở " Ngọt Ngào Nắng thu "
Lâm Đồng
Đã xử lý
1411107218
S110407430 - Cao Thị Thắm
Áo sơ mi bầu công sở " Tự tin năng động "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1411107220
Cao Thị Thắm
Đầm công sở Bà bầu Thanh lịch
Đồng Nai
Đã xử lý
1411117224
S110426952 - ho minh hai
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa đông xuống phố "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1411157236
trinh thi lanh
Đầm công sở Hàn Quốc "Tuổi Hồng Thơ Ngây"
Lâm Đồng
Đã xử lý
1411167238
Quân Thị Linh
Đầm bầu công sở " Dáng em "
Đồng Nai
Đã xử lý
1411197248
Nguyễn Tuấn Sơn
Đầm bầu công sở " Dáng em "
Gia Lai
Đã gửi hàng
1411197248
Nguyễn Tuấn Sơn
Đầm bầu Hàn Quốc " Duyên dáng quyến rũ "
Gia Lai
Đã gửi hàng
1411197248
Nguyễn Tuấn Sơn
Đĩa CD cho bà Bầu và Thai nhi
Gia Lai
Đã gửi hàng