Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1410017073
S110042041 - Lê Tuyết Mai
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa đông xuống phố "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410067094
nguyen huu phong
Hoa gấu bông Xe đạp Uyên ương
TP Hồ Chí Minh
Đã xử lý
1410107109
S110108733 - my my
Đầm bầu công sở " Sắc màu ngày mới "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410107112
Chị Đào thị việt thùy
Đầm công sở " Ngọt Ngào Nắng thu "
Bạc Liêu
Đã gửi hàng
1410167133
Chị Linh
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa Đông Không Lạnh"
Nghệ An
Đã gửi hàng
1410187137
tran thi ngoc Anh
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Gia Lai
Đã xử lý
1410187137
tran thi ngoc Anh
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Gia Lai
Đã xử lý
1410237156
S110225751 - BE THU HA
Đầm bầu công sở Bướm xuân
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410237156
S110225751 - BE THU HA
Đầm bầu Mùa đông hoạ tiết
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410237156
S110225751 - BE THU HA
Đầm bầu công sở Phong cách
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng