Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1505157846
S112700245 - nguyễn Thanh Hoa
Đầm bầu Ngày hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1505267884
S112829975 - Trần Huyền Trang
Đầm bầu công sở " Bà bầu thời trang "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1505237871
Chị Thảo
Đầm bầu công sở Sắc màu
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1505197856
S112746050 - Nguyễn Xuân Hiển
Đầm bầu hàn quốc " Sành điệu đáng yêu "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1505147842
S112669291 - Đỗ Thị Thủy
Đầm bầu công sở " Phố xinh dịu dàng "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1505197855
S112741499 - thào a tú
Đầm bầu công sở " Mắt biếc "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1505167849
Chị Nguyễn Thị Lan
Đầm công sở " Xinh tươi Việt Nam "
Hà Nội
Đã gửi hàng
1505187854
Chị vũ thị tho
Thắt lưng nữ " Duyên Dáng 7 "
Dak Nong
Đã gửi hàng
1505187854
Chị vũ thị tho
Thắt lưng nữ " Duyên dáng 2 "
Dak Nong
Đã gửi hàng
1505187854
Chị vũ thị tho
Thắt lưng nữ " Duyên dáng 2 "
Dak Nong
Đã gửi hàng