Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1412027290
nguyen tan qui
Thắt lưng nữ Nắng mới 2
TP Hồ Chí Minh
Đã xử lý
1412037293
LÊ THỊ THẮM
Đầm công sở " Ngọt Ngào Nắng thu "
Tây Ninh
Đã xử lý
1412057297
Hue Xinh Shop
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412057297
Hue Xinh Shop
Đầm công sở Hàn Quốc " Sắc trẻ "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412067303
S110122578 - Trần Thị Thùy Nhi
Đầm bầu công sở " Mắt biếc "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412067303
S110122578 - Trần Thị Thùy Nhi
Đầm bầu công sở " Mùa hạ cuối "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412067306
Khách mua lẻ
Đầm công sở Bà bầu Thanh lịch
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412067306
Khách mua lẻ
Đầm bầu công sở " Xuân quyến rũ "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412117315
Modola Shop
Đầm công sở Hàn Quốc " Sắc trẻ "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1412157323
HUYNH QUOC THANH
Móc khoá Kiếm nhật Katana
TP Hồ Chí Minh
Đã xử lý