Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1410017073
S110042041 - Lê Tuyết Mai
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa đông xuống phố "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410027078
S110050076 - hồ phượng
Đầm bầu công sở Bà bầu duyên dáng
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410037085
S110060803 - phung thanh hoa
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa Đông Không Lạnh"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410037087
S110059403 - Vũ Duyên
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410097102
S110104721 - Lưu Thị Thắng
Đầm công sở Hàn Quốc " Mùa Đông Không Lạnh"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1410137119
Chị Nhanh
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Bà Rịa Vũng Tàu
Đã gửi hàng
1410137119
Chị Nhanh
Đầm công sở Hàn Quốc Thu Quyến Rũ
Bà Rịa Vũng Tàu
Đã gửi hàng
1410137119
Chị Nhanh
Đầm công sở Hàn Quốc " Nét đẹp mới "
Bà Rịa Vũng Tàu
Đã gửi hàng
1410137119
Chị Nhanh
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Bà Rịa Vũng Tàu
Đã gửi hàng
1410137119
Chị Nhanh
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
Bà Rịa Vũng Tàu
Đã gửi hàng