Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1507027992
S113270329 - nguyen ngoc nga
Đầm bầu công sở " Phố xinh dịu dàng "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507037993
S113274752 - Phạm Thị Hồng Liên
Đầm bầu công sở " Mắt biếc "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507017988
S113255730 - Nguyễn Thị Phương Lan
Đầm bầu công sở Cánh Hoa Đêm
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507068006
S113322552 - Subin Quán
Đàm bầu " Khúc giao mùa "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507037997
S113285410 - hà thị sang
Đàm bầu " Khúc giao mùa "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507068002
mã thị thuyên
Đầm bầu công sở " Thu vắng "
TP Hồ Chí Minh
Chờ xử lý
1507068002
mã thị thuyên
Đầm bầu công sở " Thu vắng "
TP Hồ Chí Minh
Chờ xử lý
1507047998
S113294939 - nguyen thu ha
Đầm Bầu Xinh Công Sở
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507037995
S113281006 - Nguyễn Thị Ánh Loan
Đầm bầu công sở Lọ Lem
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1507068000
S113302928 - Bùi Thị Xuân An
Đầm bầu công sở Quý cô sành điệu
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng