Đơn hàng
Khách hàng
Sản phẩm
Chuyển đến
Trạng thái
1501217407
S111313963 - Lê Thị Thu Trang
Đầm bầu công sở " Xuân quyến rũ "
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1501107383
Nga
Đầm công sở " Cô chủ nhỏ "
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501277426
S111406449 - Ngô Thị Tấn
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã gửi hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở Venetia mùa thu
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở Venetia mùa thu
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở Venetia mùa thu
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở Venetia mùa thu
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng
1501127391
Khách mua lẻ
Đầm công sở " Nhất Dáng Nhì Da"
TP Hồ Chí Minh
Đã nhận hàng