Dùng mọi kỹ năng có thể chạy thoát khỏi lũ zombie khắp mọi nơi.
Chơi game Zombie  Chạy Zombies Dont Run


Có thể chơi game với Windows: Chrome, Cốc Cốc Browser; Android: Puffin Browser (Dùng bàn phím ảo hoặc bàn phím rời kết nối), Iphone: Puffin Browser, Ipad: Puffin BrowserDi chuyển: Mũi tên.

Space

Del | PgDn | Home | End

NumKey 4 | 6 | 8 | 2

Enter

Lưu ý: Để chơi được máy của bạn phải cài đặt Java, nếu có được hỏi Active thì chọn đồng ý nhéChúc các bạn nơi công sở, học tập có những phút thư giãn thật vui trong giờ nghỉ ngơi nhé !