Bạn đang xem

Game Trí Tuệ

Có 3 trang. Xem trang: 123
Chơi game Rắn banh Snake Rattle
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..Kết nối game pad dùng các phần mềm map nút gamepad vào keyboard các phím mũi tên, Z, X, S, D, Enter Setup ...

Chơi game Sim City 2000
Chơi game: Sim City 2000
Xây dựng thành phố hoành tráng. Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..Kết nối game pad dùng các phần mềm map nút gamepad vào keyboard các phím mũi tên, Z, X, ...

Chơi game Bài tiến lên
Chơi game: Bài tiến lên
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..Dùng chuột chọn, dùng Space đánh.Rô yếu nhất Không áp dụng bài 3, 4, 5..Áp dụng đánh đôi, ba.Không có luật đôi thông.

Chơi game Bài tiến lên Chudadi Beauties
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..Dùng chuột chọn, dùng Space đánh.Rô yếu nhất Không áp dụng bài 3, 4, 5..Áp dụng đánh đôi, ba.Không có luật đôi thông.

Chơi game Cafe Gia đình Family Restaurant
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Thành phố biển Youda Fisherman
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Thành phố Diner Diner City
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Phố mua sắm Shopping City
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Banh thông minh IQ Ball
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Bảo vệ Cam COVER ORANGE
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Có 3 trang. Xem trang: 123