Đầm bầu công sở Hàng sắp về

Hàng đang trong đợt may sắp xong, hoặc đang trong đợt hàng về, các bạn tranh thủ đặt hàng, Đ&T ưu tiên xử lý các đơn hàng thanh toán trước, sau đó đến các đơn hàng đã đặt trước. Các mặt hàng sắp về do trong kho không có hàng thường hệ thống Đ&T không cho đặt hàng, các bạn muốn đặt hàng trước có thể liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ online Đ&T để đặt hàng nhé !