Bạn đang xem

Game quản lý

Chơi game Sim City 2000
Chơi game: Sim City 2000
Xây dựng thành phố hoành tráng. Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..Kết nối game pad dùng các phần mềm map nút gamepad vào keyboard các phím mũi tên, Z, X, ...

Chơi game Cafe Gia đình Family Restaurant
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Thành phố biển Youda Fisherman
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Thành phố Diner Diner City
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..

Chơi game Phố mua sắm Shopping City
Dùng chuột để sắp đặt, nhớ suy nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào nhé ..